loading
CHOOSE CURRENCY:

Sharjah cvje膰ar - Uvjeti i odredbe

  • Politika otkazivanja
  • (1) Za povrat novca 100%, otkaz mora biti izvr拧en prije 2:00 h. Europsko standardno vrijeme dan PRIJE rasporedu isporuke.\n(2) Ako je otkaz primljen nakon 2:00 h. Europsko standardno vrijeme, izdat 膰e se povrat sredstava od 50%.\n(3) Nijedan od dana narud啪be ne mo啪e se dati otkaz ili povrat novca. Ako je va拧 dar na putu do dana isporuke ili je isporu膷en ili odbio primatelj, ne膰emo mo膰i otkazati niti vratiti narud啪bu.\n(4) Otkazivanje i povrat sredstava nisu dostupni za neuspjele poku拧aje isporuke kada su dostavljeni neto膷ni podaci o isporuci.\n(5) Nema povrata na posebne narud啪be. Nakon 拧to je naru膷itelj prihvatio i platio posebni nalog, ne mo啪e se otkazati niti ga vratiti.\n\nNe mo啪emo prihvatiti narud啪be kupaca mla膽ih od osamnaest (18) godina.\n\nUsluge dostave - Ukoliko vam je potrebna dostava u odre膽enom vremenskom razdoblju, mo啪ete zatra啪iti obrazac za narud啪bu kako bi cvije膰e moglo biti isporu膷eno u doba dana ili u no膰i! Imajte na umu da neke usluge podlije啪u raspolo啪ivosti i da se u odre膽enim dobima godine ove cijene mogu razlikovati. Savjetujemo vam o dostupnim uslugama u trenutku postavljanja va拧e narud啪be:\n\nImajte na umu da, ako prijevoznik ne mo啪e prona膰i nekoga za prihva膰anje isporuke ili ne mo啪e napustiti isporuku na sigurnom mjestu, ostavit 膰e karticu na adresu primatelja kako bi uspostavila kontakt i ponovno dogovorila dostavu. Ako primatelj ne uspije uspostaviti kontakt dobrom vremenu, zadr啪avamo pravo naplate za ponovnu dostavu na tu ili drugu adresu.\n\nNe mo啪emo prihvatiti naloge za vremensku isporuku u inozemstvu zbog razlika u me膽unarodnim vremenskim zonama.\n\nNe膰emo biti odgovorni za bilo kakav neuspjeh izvr拧avanja u na拧im obvezama, gdje je takav neuspjeh rezultat Bo啪jih djela (uklju膷uju膰i vatru, poplave, potres, oluju, uragan ili drugu prirodnu katastrofu), rat, invaziju, 膷in stranih neprijatelja, neprijateljstva (bez obzira jesu li rat izjavljeni ili ne), gra膽anski rat, pobuna, revolucija, pobuna, vojska ili usurpacija ili konfiskacija, teroristi膷ke aktivnosti, nacionalizacija, dr啪avna sankcija, blokada, embargo, radni spor, 拧trajk, prekid ili prekid ili neuspjeh struje
  • pritu啪be
  • Uvijek se nastojimo osigurati da cvije膰e / naru膷eni proizvodi budu isporu膷eni po 啪elji iu izvrsnom stanju. Ako niste zadovoljni cvije膰em / proizvodima, obavijestite nas u roku od 7 dana od isporuke, pru啪aju膰i jasnu fotografiju i puno obja拧njenje va拧eg nezadovoljstva. Ako se 啪alba odnosi na kvalitetu cvije膰a, potrebno je da se fotografija uzme istog dana kada su cvije膰e isporu膷ene ili najkasnije sljede膰i dan. Na拧 slu啪beni servis 膰e pogledati va拧e brige i odgovoriti 拧to je br啪e mogu膰e. Povrati 膰e se dati samo ako se 啪alba na cvije膰e / proizvode poka啪e valjanim.
  • Uvjeti i odredbe
  • Pla膰anjem na kraju postupka narud啪be prihva膰ate da se pridr啪avate na拧ih Uvjeta i odredbi sadr啪anih u ovim uvjetima i na bilo kojem mjestu na web stranici.
background image
background image